Ташкилотларнинг.../O'zbekiston Respublikasi Avtomobil yo'llari davlat qo'mitasi

O'zbekiston Respublikasi Avtomobil yo'llari davlat qo'mitasi tegishli korxonalar nomi Ўлчаш воситаси сони (дона) Ўлчаш турлари бўйича кўрсатиладиган хизматлар
Геометрик катталикларни ўлчаш Механик катталикларни ўлчаш Сарф ва ҳажми параметрларини ўлчаш Босим ва вакуум қатталикларини ўлчаш Моддаларнинг физик -кимёвий таркиби ва хоссаларини ўлчаш Ҳарорат қатталикларини ўлчаш Вақт ва частота қатталикларини ўлчаш Электр ва магнит қатталикларини ўлчаш Радиотехника қатталикларини ўлчаш Акустик қатталикларини ўлчаш Оптик ва оптик-физик ўлчовлар Ионлаштирувчи нурланиш қатталикларини ўлчаш Тиббий мақсадлар учун ўлчаш асбоблари
Жами 552 85 71 50 261 12 67 3 1 0 2 0 0 0
1 УП "AVTOMOBIL YO`LLARI ILMIY-TADQIQOT INSTITUTI" 79 34 4 7 2 7 22 1 - - 2 - - -
2 "TOSHKENT KO`PRIKLARDAN FOYDALANISH UNITAR KORXONASI" UK 4 - - 4 - - - - - - - - - -
3 УП "BUXORO YO'L XO'JALIGI XODIMLARI MALAKASINI OSHIRISH ILMI 103 29 29 18 1 2 23 1 - - - - - -
4 УП "QO`YLIQ KO`PRIKLAR TEMIRBE 282 - 27 - 255 - - - - - - - - -
5 "SIRDARYO YO'LLARDAN MUNTAZAM FOYDALANISH" unitar korxonasi 5 1 - 3 - 1 - - - - - - - -
6 "QAMCHIQAVTOYO`L IHTISOSLASHTIRILGAN YO`LLARDAN FOYDALANISH 12 1 3 2 2 - 4 - - - - - - -
7 ООО "TOSHVILYO`LSANOAT" 36 9 4 2 1 2 17 - 1 - - - - -
8 Buxoro tuman yo'llardan foydalanish unitar korxonasi 1 - - 1 - - - - - - - - - -
9 УП "QORATOV YO'LLARDAN MUNTAZAM FOYDALANISH" 14 8 4 - - - 1 1 - - - - - -
10 " ДЕХ.ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ"УК 2 - - 2 - - - - - - - - - -
11 Дехқонобод ТЙФУК 2 - - 2 - - - - - - - - - -
12 Кувасой йуллардан фойдаланиш унитар корхонаси 1 - - 1 - - - - - - - - - -
13 CHIROQCHI TYFUK 11 3 - 8 - - - - - - - - - -